Tilbud om vaksine til barn-ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom

Tilbud om vaksine til barn-ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå at barn og ungdom i aldersgruppen 12-15 år med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år.

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon der man mener at det kan være økt risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år. Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under.

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se)
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Krav til dokumentasjon

Det må foreligge notat fra fastlege, epikrise fra barnelege eller annen relevant spesialist, samt samtykke fra begge av barnets foresatte, også ved delt omsorg. 

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn 12-15 år med underliggende sykdom

Slik bestiller du time

Send en e-post til vaksinasjonsteamet på adresse vaksinering@io.kommune.no og oppgi navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg for å avtale tid. 

All dokumentasjon tas med til oppsatt time i vaksinasjonslokalet.

Timer som allikevel ikke skal benyttes må avbestilles i god tid.

Slik avbestiller du

Mer informasjon på FHI

Les mer om tilbudet fra FHI her