Til deg som ikke har installert vannmåler

Har du fått vann-regning for flere kvadratmeter hus eller flere boenheter du mener du har?

Det viser seg at en del husstander i Askim har til dels store avvik mellom boligens faktiske størrelse og det kvadratmeterantall som står oppført i matrikkelen. Noen står også oppført med flere boenheter enn de har i dag.  

Årsaken til feil boligstørrelse eller antall boenheter i matrikkelen ligger som regel mange år tilbake i tid. Mye skyldes endringer som er gjort på boligen underveis, eller feil registrering mange år tilbake i tid.

Indre Østfold kommune ser at dette kan gi store og urimelige utslag for enkelte som ikke har vannmåler og opplever at de har fått stipulert en boligstørrelse ut fra flere kvadratmeter boligareal enn de faktisk har. For 2020 vil vi derfor endre disse regningene når vi får gyldig dokumentasjon fra den enkelte. Gyldig dokumentasjon er takst fra takstmann, prospekt fra hussalg eller lignende.

Fra 2021 vil vi igjen bruke informasjon som er registrert i matrikkelen for de som til da ikke har montert vannmåler. Dette gjør vi fordi det naturlig nok er viktig og riktig at kommunen har et sted hvor vi har oversikt over den enkelte bolig. De som derfor ikke monterer vannmåler, og mener matrikkelen er feil, anbefales derfor å starte prosess for å få korrigert matrikkelen så snart som mulig.

Spørsmål om kommunalavgifter og korrigering av matrikkel?

Har du spørsmål så kontakt oss på e-post; kommunaleavgifter@io.kommune.no eller telefon 69 68 10 00. Våre åpningstider er mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Ønsker du å utsette betalingen eller dele opp regningen?

Dette kan du enkelt gjøre selv via vår innsynsløsning «Min faktura»

Informasjon om «Min faktura» finner du her

Trenger du hjelp til søke om betalingsutsettelse kan du ringe oss på telefon 69 68 10 00, så vil vi hjelpe deg over telefon. Våre åpningstider er mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Spørsmål og svar

Her finner du flere spørsmål og svar på kommunale avgifter, vannmåler og eFaktura på Vipps