Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Tidligere jaktstart på kanadagås og stripegås i Indre Østfold

Tidligere jaktstart på kanadagås og stripegås i Indre Østfold

26. juli er det jaktstart på kanadagås og stripegås.

I Indre Østfold har vi tilhold av kanadagås, spredd over store deler av kommunen. Det er stedvis utfordringer, med skiting på badestrender og parkområder, samt skader i landbruket. Indre Østfold kommune har gjennomført flere tiltak de siste årene, med gjerding, skremming og plukking av møkk. Disse tiltakene har hatt effekt, men vi ønsket ytterligere verktøy for å redusere utfordringene, samt gi grunneierne større mulighet til å redusere bestanden av den fremmede arten kanadagås gjennom ordinær jakt. 

I dagens viltforvaltningsregi har Fylkeskommunen mulighet til å fremskynde jaktstarten 15 dager på kanadagås (ordinær jaktstart er 10. august). Indre Østfold kommune har søkt Viken Fylkeskommune om 15 dagers tidligere jaktstart på kanadagås, og fått dette vedtatt og forskriftsfestet. Fylkeskommunen har også hengt på stripegås samtidig, som er svært sjeldent å se hos oss, men den er også en fremmed art.

Følgende detaljer er viktige: 

  • Jaktstarten 26. juli gjelder kun for kanadagås og stripegås. Grågås eller kortnebbgås har jaktstart 10. august. Hvitkinngås er ikke jaktbar.
  • Jaktstarten 26. juli gjelder kun for Indre Østfold kommune, ikke for nabokommunene. Det betyr at for sjøer og vassdrag som Glomma, Haldenvassdraget, Mjær og Lyseren er det kun tilgang for jakt fra 26. juli i den delen som ligger i Indre Østfold. Områder utenfor kommunen har ordinær jaktstart 10.august.
  • Jaktstarten 26. juli gjelder hele kommunen. Det er ikke begrensninger på arealtype eller markslag.
  • Jakta varer frem til 23. desember.