Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Tid for våronn – og møkkalukt

Tid for våronn – og møkkalukt

Nå er våronna i gang i kommunen vår, og med det følger også lukten av husdyrgjødsel. Dette kan være ubehagelig, men husdyrgjødsel har både funksjon som gjødsling og jordforbedring. Spredning av husdyrgjødsel er en del av våronna og dermed svært viktig for matproduksjonen.

Mange er mer hjemme enn de vanligvis er, og vil kanskje dermed også merke mer til dette i år enn det de vanligvis gjør, men det er viktig å huske at lukten er helt naturlig, og vil sannsynligvis forsvinne om noen timer.

Våronna vil også føre til kjøring på jordene til alle døgnets tider, og flere traktorer på veiene – vi oppfordrer alle til å vise størst mulig hensyn til hverandre.