Testkriterier for covid-19

Testkriterier for covid-19

Lurer du på om du kan teste deg? Her finner du informasjon om testkriterier og hvordan du kan bestille time.

Følgende bør testes: 

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene.
  • Andre grupper etter vurdering av lege. 
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte (gruppe 3 og 4 over), bør positiv test bekreftes av ny test.

Mer informasjon om testkriterier for koronavirus (covid-19) finner du på nettsiden til Folkehelseinstituttet (FHI)

Gå til fhi.no – testkriterier

Husk at du kan bestille time til koronatest på nettet

Vi tilbyr nå en sikker, digital mulighet for bestilling av koronatest.

Mer informasjon om nettbestilling av koronatest finner du her.

Åpningstider på vår koronatelefon

Indre Østfolds koronatelefon 477 80 110 er åpen på hverdager kl. 10.00-16.00 og helger kl. 12.00-16.00. Vi ber om at du ikke ringer legevaktens telefon 116117 for spørsmål om koronatesting.

Husk at du må ringe og avtale en time før du kommer til teststedet for å ta prøve.

Testing for covid-19 foregå på parkeringsplassen ved Askimhallen. Følg skilt og anvisninger for kjøretrase og venting på test.

Veibeskrivelse: Følg Kirkegata, innkjørsel til parkeringsplassen/teststedet er første til venstre etter legevakten.

Du kan selv se svaret på koronatesten din på helsenorge.no

Du kan selv se svaret på koronatesten din på helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. 

Gå til helsenorge.no

Lurer du på hvordan koronatestingen foregår?

I denne korte filmen vår får du et innblikk i hvordan de ansatte på korona-telefonen jobber. I tillegg får du vite hva som skjer videre hvis du testes, og du får informasjon om hva som skjer under en karantene eller isolasjon.