Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Status trygghetsalarmer

Status trygghetsalarmer

Vi har siden torsdag 3. september lagt ned et stort arbeid med å teste, feilsøke og rette feil med trygghetsalarmer etter at utstyret ved mottaket i Askim er byttet ut. Arbeidet fortsetter i helgen og neste uke.

Vi opplever at det fortsatt er ustabilitet i noen alarmer, og oppfordrer derfor alle alarmbrukere og deres pårørende til å ha telefonnummer til legevakten 116 117, ambulanse 113 og sine nærmeste pårørende lett tilgjengelig på mobiltelefon.

Kommunens hovednummer 69 68 10 00 kan ringes hele døgnet. På dagtid vil man bli satt over til hjemmesykepleien som rykker ut på alarmer. På kveldstid, natt og helg er det tastevalg for å komme til vakttelefonen til hjemmesykepleien.

Hjemmesykepleien i kommunen er godt informert om problematikken og følger opp sine brukere, både med hjelp til testing av alarmer, og vurderer forløpende behov for ekstra tilsyn.