Spørsmål og svar til budsjettet for 2021 og økonomiplan for 2021-2024

Spørsmål og svar til budsjettet for 2021 og økonomiplan for 2021-2024

Her finner du spørsmål og svar i forbindelse med rådmannens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan for 2021-2024. Noen av spørsmålene vi har fått inn tar litt tid å svare ut. Vi publiserer de forløpende så snart de er klare.

Gå til rådmannens forslag til økonomiplan 2021-2024 med budsjett for 2021

Spørsmål og svar