Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Spørsmål og svar om koronatiltakene

Spørsmål og svar om koronatiltakene

Se spørsmål og svar rundt Forskriften her.

Her ser du forskriften som er laget i forbindelse med covid-19-utbruddet i Indre Østfold kommune (PDF, 155 kB)

Jeg skal teste meg, men kommer meg ikke til teststedet i Askim uten å ta offentlig transport, må jeg ta buss eller tog?

Hvis du ikke kan kjøre selv, eller får noen til å kjøre deg kan du ta kontakt med korona-telefonen. De hjelper deg med bestilling av drosje gjennom Pasientreiser. Pasientreiser har egne drosjer som henter og kjører deg til og fra teststedet i Askim.

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det.

Du kan lese mer om ordningen her

Jeg lurer på hvordan koronatestingen foregår?

I denne korte filmen vår får du et innblikk i hvordan de ansatte på koronatelefonen jobber. I tillegg får du vite hva som skjer videre hvis du testes, og du får informasjon om hva som skjer under en karantene eller isolasjon.

Se film om koronatesting her

Jeg har fått time til testing, må jeg være i karantene?

Her finner du karantenereglene:

  • De som har fått påvist smitte – skal ha 10 dager isolasjon.
  • Husstandsmedlemmer til en smittet person skal ha 10 dager karantene.
  • Definerte nærkontakter (etter opplysning fra smitteoppsporingsteamet) skal ha karantene i 10 dager og testes dag 3 og dag 7.
  • Husstandsmedlemmer til definerte nærkontakter skal ikke ha karantene.
  • Husstandsmedlemmer til noen som har karantene etter reise – skal ikke ha karantene.
  • I hjemmet betyr det at den som er i karantene skal holde seg størst mulig grad for seg selv, og skal ikke omgås andre personer utenfor hjemmet.

Les mer om karanteneregler og definisjon av nærkontakter her.

Når må jeg være i isolasjon?

Når du har fått påvist covid-19 virus er du i isolasjon. Det betyr at du ikke skal være i kontakt med andre mennesker i det hele tatt. Dette gjelder inntil du har fått beskjed fra kommuneoverlege eller en i fra vårt smittesporingsteam.  

Dine nærkontakter (de du bor sammen med) skal være i karantene så lenge du er i isolasjon.

Les mer om karantene og hjemmeisolering her.

Kan vi gjennomføre bryllup, dåp, konfirmasjon og gravferd?

Seremonien ved en gravferd kan gjennomføres i samarbeid med begravelsesbyrået. Seremonien i bryllup, dåp og konfirmasjoner kan gjennomføres etter gjeldende smittevernregler.

Etter gjeldende regler kan minnesamvær og påfølgende selskaper etter bryllup, dåp og konfirmasjoner avholdes i private hjem med inntil 20 deltagere. Det forutsettes at nasjonale retningslinjer for avstand mellom personer overholdes, at vertskapet overholder Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak og at det føres gjestelister. Som "private sammenkomster" regnes enhver anledning der personer fra forskjellige husstander samles i private hjem, fritidsboliger, uavhengig av om sammenkomsten foregår utendørs eller innendørs.

Hvis minnesamværet eller det påfølgende selskapet skal avholdes i et leid lokale så gjelder reglene for arrangement:

Fra og med uke 35 tillates arrangementer, konserter og andre kulturarrangementer, kinoforestillinger o.l. med opp til 50 personer. Covid-19-forskriftens bestemmelser om arrangementer skal følges, herunder avstandskrav og føring av gjestelister. Det skal være en formelt ansvarlig arrangør av arrangementet som har det overordnede ansvaret for at kravene overholdes. Søknad om dispensasjon skal sendes skriftlig minst en uke før aktuelt arrangement. 

Her finner du sjekkliste for arrangør (PDF, 165 kB)

Religiøse handlinger i trossamfunnets egne lokaler tillates fra uke 34 med opp til 50 personer. Det forutsettes at covid-19-forskriftens bestemmelser om avstandsregler overholdes og smittevernskrav ivaretas.

Vi skal feire bursdag, hvor mange gjester kan jeg ha hjemme hos meg selv?

Bursdager og lignende som holdes hjemme betegnes som private sammenkomster og har følgende regler:

Private sammenkomster tillates med maksimalt 20 deltakere i løpet av sammenkomsten. Det forutsettes at nasjonale retningslinjer for avstand mellom personer overholdes, at arrangør overholder Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak og at det føres gjestelister. Som "private sammenkomster" regnes enhver anledning der personer fra forskjellige husstander samles i private hjem, fritidsboliger, uavhengig av om sammenkomsten foregår utendørs eller innendørs.

Vi har planer om å ha et arrangement, kan vi gjennomføre?

Fra og med uke 35 tillates arrangementer, konserter og andre kulturarrangementer, kinoforestillinger o.l. med opp til 50 personer. Covid-19-forskriftens bestemmelser om arrangementer skal følges, herunder avstandskrav og føring av gjestelister. Det skal være en formelt ansvarlig arrangør av arrangementet som har det overordnede ansvaret for at kravene overholdes. Søknad om dispensasjon skal sendes skriftlig minst en uke før aktuelt arrangement. 

Her finner du sjekkliste for arrangør (PDF, 165 kB)

Religiøse handlinger i trossamfunnets egne lokaler tillates fra uke 34 med opp til 50 personer. Det forutsettes at covid-19-forskriftens bestemmelser om avstandsregler overholdes og smittevernskrav ivaretas.

Er biblioteket åpent?

Alle våre bibliotek er åpne.

Du finner mer informasjon om bibliotekene her.

Vi har vært på besøk i Indre Østfold, må vi teste oss for korona?

Har du symptomer eller har vært i kontakt med noen med påvist smitte, anbefaler vi deg å teste deg.

Kan jeg ta i mot besøk fra andre kommuner?

Ja, det kan du. Men husk å følge regler for avstand og ha god håndhygiene.  

Kan vi gå tur med venner eller møte venner utendørs?

Ja, det kan du. Men husk å følge regler for avstand og ha god håndhygiene. 

Min forening er invitert til treningssamling utenfor kommunen, kan vi delta?

Det er ikke i strid med forskriftens bestemmelse å delta på trening og andre aktiviteter utenfor kommunens grenser. Det forutsettes at idrettens bestemmelser om smittevern (covid-19) overholdes. 
Nasjonal veileder  - Smittevern for idrett (covid-19) finner du her. 

Kan vi arrangere fotballkamp eller håndballkamp?

Når det gjelder arrangementer skal Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune, Viken følges. Det vil si at arrangementer kun er tillatt med inntil 50 personer. 

Det vil si at det er tillatt med 50 tilskuere i tillegg til spillerne og trenerne som oppholder seg på banen. 

Idrettshaller åpnes for bruk for lag og foreninger på kveldstid og helger fra og med 1. september 2020. Det åpnes ikke for bruk av garderober på kveldstid og helger. Idretten skal følge Nasjonal veileder – Smittevern for idrett (covid-19).

Jeg spiller fotball for et lag utenfor kommunen. Kan jeg delta på treninger?

Det er ikke i strid med forskriftens bestemmelse å delta på trening og andre aktiviteter utenfor kommunens grenser. Det forutsettes at idrettens bestemmelser om smittevern (covid-19) overholdes. 
Nasjonal veileder  - Smittevern for idrett (covid-19) finner du her.

Kan besteforeldre passe barnebarn?

Ja, det kan de. Men husk å følge regler for avstand og ha god håndhygiene. 

Kan serveringssteder åpne igjen?

Serveringssteder tillates å holde åpent fra mandag 17. august under forutsetning av at de:

  • Tilfredsstiller FHIs råd for bransjen.
  • Ivaretar avstandskrav på en meter mellom hver gjest. Det skal ikke være mer stoler og bord tilgjengelig i lokalene enn at avstandsreglene overholdes.
  • Vasker alle bord og armlener mellom hver bruker.
  • Antall kontaktpunkter minimeres og rengjøres hyppig. 

Fra uke 35 tillates alkoholservering med de begrensninger som ligger i covid-19-forskriften § 13 femte ledd (ved endring av forskrift av 07.08.2020 med ikrafttredelse fra 08.08.2020).

Alle serveringssteder skal føre godt lesbare lister over samtlige som besøker stedet etter kl. 18.00. 

Fram til kl. 18.00 er det ikke krav om gjesteregistrering. Vi oppfordrer likevel serveringsstedene om å ha så oppdaterte oversikter som mulig, også på dagtid. 

Take-away er ikke omfattet av dette.

Hva med ferie- og fritidsreiser?

Forskriften regulerer ikke, og omtaler ikke, fritidsreiser inn og ut av kommunen. Det er ikke formelt i strid med eller et brudd på Forskriften å reise ut av kommunen for å gjøre innkjøp eller besøke andre mennesker. Forskriften regulerer ikke feriereiser i Norge. 

Hva med jobb og jobbreiser?

Det er lov å reise til og fra jobb og utføre sin jobb som vanlig.

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tester meg - og hvordan går jeg frem?

Ansatte i Indre Østfold kommune har fått informasjon om hvilke regler som gjelder for vår organisasjon. Ved spørsmål må du kontakte din nærmeste leder.

Jobber du i en annen kommune, eller i en privat virksomhet, er det din arbeidsgiver som avgjør slike spørsmål. Dersom du ber om å bli satt opp på test som følge av krav fra arbeidsgiver, må du være oppmerksom på at ved slike tester vil man nå oftest bli satt opp på to tester. Test nr. 2 foretas ca. 7 dager etter første test er tatt. Dette for å utelukke såkalte «falske negative» tester. Du kontakter korona-telefonen som vanlig for oppsett av timeavtale.  Du må være i karantene frem til prøvesvar på siste test foreligger.

Kan jeg ta oppdrag som støttekontakt?

Det åpnes opp for at noen oppdrag kan gjennomføres dersom dere til enhver tid følger anbefalte råd og føringer fra sentrale myndigheter. Se gjeldende råd her.

Kan jeg møte folk utenfor kommunens grenser? 

Ja, det kan du. Men husk å følge regler for avstand og ha god håndhygiene.  

Hvilke regler gjelder for helsepersonell og øvrig næringsvirksomhet?

Regler for helsepersonell som ikke er kommunalt, for eksempel tannleger og fysioterapeuter og de som driver en til en-behandling, er ikke endret. Vi presiserer viktigheten av å ha et sterkt fokus på smittevern.

Det samme gjelder for kjøpesentre, butikker og så videre.