Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Sponsorløp til inntekt for TV-aksjonen

Sponsorløp til inntekt for TV-aksjonen

Mortenstua skole arrangerte torsdag sponsorløp for elevene sine. Det var stor glede og entusiasme helt fra start.

Mange av elevene hadde fått på seg de blå TV-aksjonskjortene, i tillegg var området pyntet med, vimpler, plakater og et skikkelig startbanner.

Skolen har også laget ASK-kort med TV-aksjonen som tema. ASK står for Alternativ Supplerende Kommunikasjon og brukes som et supplement til talespråk.

Mikael Praagman Moe ledet an oppvarmingen, alle har bidratt med forberedelsene på mange forskjellige måter, elever og lærere. Oppvarmingen besto av «hode-skulder-kne og tå», noe ordfører Saxe Frøshaug og varaordfører Kathrine Hestø Hansen gjennomførte med glans.

Etter det var det Jenny som ledet oss gjennom BlimE-dansen, også gikk ordet til ordfører Saxe Frøshaug som kom med en kort hilsen før løpet ble startet.

Først løp ungdommene fra avdeling Mortenstua, etterpå var det avdeling Pennestrøket sin tur. Elevene gav alt, og samlet seg mange runder på kortet sitt.

Helt til slutt fikk alle diplom som takk for innsatsen!

Vi som var så heldige å få være tilstede er svært takknemlige for at Mortenstua med alle sine flotte elever og lærere tok initiativ til dette og at vi ble invitert til å være tilstede.

Takk for oss!

På vegne av TV-aksjonskomiteen, Solveig K. Tjernæs Vormeland.

Tekst og bilde; Solveig K. Tjernæs Vormeland.