Søknadsrunden for mars-april i kompensasjonsordningen er åpnet

Søknadsrunden for mars-april i kompensasjonsordningen er åpnet

Nå kan du også søke om tilskudd for tapt varelager for november-april.

Fra onsdag 9. juni kan du søke om kompensasjon for perioden mars-april. Merk at det fra og med mars 2021 innføres en rekke endringer i kompensasjonsordningen som det er viktig å sette seg inn i.

Du leser mer i pressemeldingen fra nærings- og fiskeridepartementet (regjeringen.no)

Veiledning om endringer i kompensasjonsordningen finner du her