Søknad om arrangementstøtte og underskuddsgaranti 2022

Søknad om arrangementstøtte og underskuddsgaranti 2022

Vi minner om fristene for å søke arrangementstøtte i 2022: Søknadsfristene er 20. februar, 20. april og 20. august.

Du kan søke om arrangementstøtte eller underskuddsgaranti til arrangementer innenfor kultur og idrett som foregår i Indre Østfold kommune. Dette gis først og fremst som underskuddsgaranti og det er arrangementer for barn og unge som prioriteres.

Vi anbefaler deg å lese retningslinjene før du sender søknad. 

Her finner du retningslinjer og søknadsskjema