Søk støtte til ditt arrangement hos Kulturvernforbundet

Søk støtte til ditt arrangement hos Kulturvernforbundet

Gjennom det treårige prosjektet "MIN Kulturminnedag - mangfold og inkludering i nærmiljøet" som finansieres av Sparebankstiftelsen DNB, vil Kulturvernforbundet stimulere kulturminnedagsarrangører til å i større grad inkludere minoriteter og/eller barn og unge i sine aktiviteter.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Kulturvernforbundet.

Gå til Kulturvernforbundet