Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Søk om kultur- og arrangementsstøtte – fristen er 15. april

Søk om kultur- og arrangementsstøtte – fristen er 15. april

Frivillige organisasjoner kan søke om kultur- og arrangementsstøtte

I 2020 videreføres retningslinjene for kulturstøtte, som tidligere er vedtatt i Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og Spydeberg kommuner. Lag og foreninger søker etter de gjeldende retningslinjene for 2019.

For å bli behandlet må søknaden inneholde regnskap for siste år. Ta vare på kvittering etter at du har sendt inn skjemaet.

Send inn søknad

Søknad sender du via elektronisk skjema på våre nettsider.

Søknadsskjema for kulturmidler

Søknadsskjema for arrangementsstøtte

I tillegg finner du søknadsskjemaene og retningslinjene for kultur- og arrangementsstøtte her