Skoleinnmelding høsten 2022

Skoleinnmelding høsten 2022

I disse dager sender vi ut melding om tildelt skoleplass for elever født i 2016. Dette sendes til en av de foresattes digitale postkasse.

Når meldingen er mottatt, ber vi deg som er foresatt om å logge inn i oppvekstportalen for å bekrefte plassen.

Oppvekstportalen finner du her
 
Hvis ingen av dere som er foresatte til barnet har mottatt meldingen i løpet av uke 2, tar du kontakt med skolen du mener eleven hører til.

Endelig vedtak/beskjed om skoleplass vil bli sendt ut i løpet av mars.