Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Skolebehovsplan for Indre Østfold kommune

Skolebehovsplan for Indre Østfold kommune

Skolebehovsplanen del 2 er lagt ut på høring. Høringsperioden strekker seg fra 18. september til 30. oktober.

Del 2 av skolebehovsplanen, som omfatter anbefalinger om ny skolestruktur i Indre Østfold, er lagt ut på høring. Høringsperioden varer frem til 30. oktober. Det er viktig at du, som berørt eller interessert, kommer med dine innspill.

Skolebehovsplanen del 2, anbefalinger, bygger på skolebehovsplanen del 1, faktadel. Faktadelen tar for seg et situasjonsbilde av skolestrukturen, med elevtall, skolebygg og skolekretser. I del 2 beskrives scenarier og alternative løsninger for investering og drift de kommende ti årene.

Det finnes mange muligheter for å gjøre grep med skolestrukturen i Indre Østfold. Hensikten med dette dokumentet er ikke bare å komme med anbefalinger, men å presentere mange av de valgmuligheter som finnes. 

Anbefalingene peker imidlertid på de løsninger som kan skape en bærekraftig utvikling for skolesektoren i årene som kommer, innenfor de rammer som er gitt.

I løpet av høringsperioden vil det avholdes åpne, digitale møter om skolebehovsplanen, hvor det vil være mulig å sende inn spørsmål. Møtene vil annonseres på nettsiden og i avisen.

Etter at høringsinnspillene er kommet inn og gjennomgått, vil den endelige skolebehovsplanen ferdigstilles. Kommunestyret behandler skolebehovsplanen før nyttår. 

Dokumenter

Skolebehovsplanen, del 2, anbefalinger (PDF, 2 MB)
Mulighetsstudie (PDF, 23 MB)
Skolebehovsplanen, del 1, faktadel
Faktablad for hver skole

Informasjonsvideo om skolebehovsplanen del 2, presentert av rådmann Georg Smedhus

 

Har du innspill?

Høringsperioden strekker seg fra 18. september til 30. oktober.

Du kan sende oss høringsinnspill her

Du kan også sende oss innspillene dine per post til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.