Lytt

Skåruddalen pukkverk - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Skåruddalen pukkverk - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Frist for innspill: 31. januar 2020

Utvalg for miljø og teknikk i Spydeberg kommune har i møte 19.11.2019, sak 38/2019, vedtatt å sende planforslaget på høring og legge det ut på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for videre drift i steinbruddet.

Frist for uttalelser er satt til 31. januar 2020.

Høringsuttalelser skal være skriftlige og sendes til

Indre Østfold kommune, Postboks 34, 1861 Trøgstad
eller som e-post til post@io.kommune.no

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Spydeberg kommune, telefon 69 68 20 00 (fram til 31. desember 2019) eller Indre Østfold kommune, telefon 69 68 10 00 (fra og med 1. januar 2020).