Sjekk om du kan få Morsatilskudd

Sjekk om du kan få Morsatilskudd

Fristen for å søke er 1. mai 2021.

Har du et gammelt og dårlig avløpsrenseanlegg som trenger oppgradering, og bor innenfor nedslagsfeltet til Vansjø-Hobølvassdraget?

Da kan du kanskje få Morsatilskudd! Ordningen gjelder også for de som kan få krav om å knytte seg til offentlig avløpsnett.

Fristen for å søke er 1. mai 2021. 

Se informasjon om tilskuddsordningen her  (PDF, 3 MB)