Sinnemestringskurs

Sinnemestringskurs

Sinnemestring etter Brøsetmodellen er et behandlingstilbud til kvinner og menn. Dette tilbudet kan være noe for deg dersom du opplever vanskeligheter knyttet til eget sinne og at dette påvirker ditt forhold til partner og/eller barn.

Om kurset

Kurset vil gi deg verktøy som gjør deg i bedre stand til å håndtere ditt sinne. Kurset er gruppebasert, med 6-8 deltakere av samme kjønn. Det er også muligheter for individuell behandling. Vi vil i forkant ha kartleggingssamtaler med hver enkelt, for å se nærmere på motivasjon og grunnlag for gruppedeltagelse.

Gruppetilbudet vil ha en varighet på 10-15 ganger a 2 timer, fra kl 13.00-15.00, i lokalene til psykisk helse- og rusteam, PULS-bygget i Trøgstad.

Flere som har gjennomført dette sinnemestringsprogrammet forteller at de har klart å endre reaksjonsmønsteret sitt til å bli hensiktsmessig i forhold til det de opplever som triggere. Familie, venner og kollegaer forteller at de merker endringen. Skole og barnehager har også sett en positiv atferdsendring hos voldsutsatte barn.

Pris og kontaktinformasjon

Psykisk helse- og rusteam i Indre Østfold kommune vil i uke 41 starte opp et gruppebasert kurstilbud til kvinner og menn som ønsker å jobbe med sinnet sitt. Vi kommer nærmere tilbake med oppstartsdato.

Kurset er gratis. Påmeldingsfrist er 1. oktober 2021. Dersom du ønsker mer informasjon om kurset eller ønsker å melde deg på, kan du kontakte:

Bjørn Sætra, psykiatrisk sykepleier
bjorn.saetra@io.kommune.no
Tlf 474 78 118

Jenniffer Troncoso, psykiatrisk sykepleier
jenniffer.troncoso@io.kommune.no
Tlf 474 78 116

Pernille Grønlund, sosionom
pernille.gronlund@io.kommune.no
Tlf 479 76 887

Påmeldingsfrist innen 1. mars 2021.