Sinnemestringskurs høsten 2023

20. september 2023 starter vi opp med et nytt kurs i sinnemestring. Sinnemestring etter Brøsetmodellen er et behandlingstilbud som kan passe for deg som opplever vanskeligheter knyttet til eget sinne, og at dette påvirker ditt forhold til partneren og/eller barna dine. Kurset er gratis. Frist for påmelding er 1. juli 2023.

Om kurset

Kurset vil gi deg verktøy som gjør deg i bedre stand til å håndtere ditt sinne. Kurset er gruppebasert, med 6-8 deltakere. Vi vil i forkant ha kartleggingssamtaler med hver enkelt, for å se nærmere på motivasjon og grunnlag for gruppedeltagelse.

Flere som har gjennomført dette sinnemestringsprogrammet forteller at de har klart å endre reaksjonsmønsteret sitt til å bli hensiktsmessig i forhold til det de opplever som triggere. Familie, venner og kollegaer forteller at de merker endringen. Skole og barnehager har også sett en positiv atferdsendring hos voldsutsatte barn.

Gruppetilbudet vil ha en varighet på 12-15 ganger á 2 timer, fra kl. 13.00-15.00.

Vi holder kurset i lokalene til Hverdagsmestring og avhengighet som ligger i ambulansegarasjen ved Helsehuset, Sykehusgata 2, 1807 Askim.

Pris og kontaktinformasjon

Psykisk helse- og rusteam i Indre Østfold kommune startet 1. februar 2023 opp et gruppebasert kurstilbud til kvinner og menn som ønsker å jobbe med sinnet sitt. Kurset er gratis.

Dersom du ønsker mer informasjon om kurset eller ønsker å melde deg på, kan du kontakte:

Ingvill Myklebust
Tlf. 474 55 438

Pia-Annette Helsingshof
Tlf. 489 49 769