Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Retningslinjer for gjennomføring og innmelding av arrangement

Retningslinjer for gjennomføring og innmelding av arrangement

I private sammenkomster i hjemmet, på hytta eller fritidseiendommen er det anbefalt med maksimalt fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer. Vi minner om at Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak skal overholdes.

For alle typer arrangementer gjelder følgende bestemmelser:

Antall deltagere på arrangement og private sammenkomster

Det er tillatt med:

 • maks 20 personer ved private sammenkomster på offentlig sted
 • maks 50 personer på offentlige arrangement med faste sitteplasser, hvor disse sitteplassene ikke er fastmonterte
 • maks 200 personer på offentlig arrangement på et innendørs offentlig sted som har fastmonterte seter
 • maks 200 personer på offentlig arrangement utendørs hvor publikum ikke sitter i fastmonterte seter
 • maks 600 personer utendørs på arenaer med fastmonterte seter

Arrangøren har ansvar for at retningslinjene for smittevern, Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak, blir overholdt på alle sine arrangementer. I tillegg gjelder følgende:

 • ha ansvarlig arrangør
 • skal melde inn arrangementet til kommunen via elektronisk skjema
 • føre deltakerlister
 • skjenkestopp fra kl. 24.00
 • syke personer skal ikke delta på arrangementer
 • tilrettelegge for gode hygieneforhold
 • redusert kontakt mellom personer, overholde avstandsregler på en meter

Arrangør skal melde inn sine arrangementer til kommunen ti dager før arrangementet avholdes. Faste aktiviteter som gjennomføres regelmessig, for eksempel ukentlig meldes inn kun en gang.

I skjemaet under skal arrangøren beskrive:

 • hvor og når arrangementet skal holdes
 • hva slags arrangement det er
 • hvordan servering/salg av mat og drikke skal foregå
 • hvilke renholdsrutiner dere har før, under og etter arrangementet
 • hvordan dere fører og oppbevarer deltagerlister

Registrer ditt arrangement her 

Føring av deltagerlister

Listen skal oppbevares hos arrangør og makuleres ti dager etter arrangementet.

Deltagerlister skal inneholde tid og sted for arrangement, navn og telefonnummer på hver deltager.

Vi anbefaler bruk av elektronisk føring av deltagerlister. 

Barnebursdager 

Barn i barnehage- og barneskolealder kan gjennomføre bursdager og lignede med flere enn fem personer, så lenge de holder seg innenfor samme kohort som de har i barnehagen og skolen.

For sammenkomster og bursdager for voksne, inkludert ungdomsskole- og videregående skoleelever, gjelder reglene som på offentlig og privat sted.

Innmelding av idrettsarrangement

Seriekamper som for eksempel i volleyball, håndball og fotball skal ikke meldes inn som et arrangement. Det forutsettes at idrettens bestemmelser om smittevern (covid-19) overholdes og at retningslinjer for innendørs idrettsarrangement Indre Østfold kommune blir fulgt. Vi gjør oppmerksom på det ikke åpnes for bruk av garderober på kveldstid og helger i Indre Østfold kommune.

Arrangement som arrangeres utenom faste treninger og aktiviteter skal meldes inn. Det er aktiviteter som turneringer, cuper, oppvisninger, sesongavslutninger osv.