Retningslinjer for gjennomføring og innmelding av arrangement

Retningslinjer for gjennomføring og innmelding av arrangement

Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. Vi minner om at Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak skal overholdes.

Ønsker du å registrere et arrangement som skal være fram i tid, så understreker vi at det er de bestemmelsene og retningslinjene som gjelder på det tidspunktet du skal ha ditt arrangement som er gjeldende. Endringer og avlysninger kan derfor forkomme på kort varsel.

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

Antall deltagere på arrangement og private sammenkomster

Det er tillatt med:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maksimalt 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune. (nytt)
 • Maksimalt 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene. (nytt)
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette. (nytt)
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer. (nytt)

Arrangøren har ansvar for at retningslinjene for smittevern, Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak, blir overholdt på alle sine arrangementer. I tillegg gjelder følgende:

 • ha ansvarlig arrangør
 • skal melde inn arrangementet til kommunen via elektronisk skjema
 • føre deltakerlister
 • det er innført nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
 • syke personer skal ikke delta på arrangementer
 • tilrettelegge for gode hygieneforhold
 • redusert kontakt mellom personer, overholde avstandsregler på en meter

Arrangør skal melde inn sine arrangementer til kommunen ti dager før arrangementet avholdes. Faste aktiviteter som gjennomføres regelmessig, for eksempel ukentlig meldes inn kun en gang.

I skjemaet under skal arrangøren beskrive:

 • hvor og når arrangementet skal holdes
 • hva slags arrangement det er
 • hvordan servering/salg av mat og drikke skal foregå
 • hvilke renholdsrutiner dere har før, under og etter arrangementet
 • hvordan dere fører og oppbevarer deltagerlister

Registrer ditt arrangement her 

Føring av deltagerlister

Listen skal oppbevares hos arrangør og makuleres ti dager etter arrangementet.

Deltagerlister skal inneholde tid og sted for arrangement, navn og telefonnummer på hver deltager.

Vi anbefaler bruk av elektronisk føring av deltagerlister. 

Barnebursdager 

For barnebursdag gjelder ikke begrensningen for barn i samme barnehage- og barneskolekohort. Barn i samme kohort kan være på besøk hos hverandre og unntas fra avstandskravet på arrangementer.

For sammenkomster og bursdager for voksne, inkludert ungdomsskole- og videregående skoleelever, gjelder reglene for sosiale sammenkomster.

Les mer om retningslinjer for gjennomføring av barnebursdag på helsenorgen.no

Innmelding av årsmøter og generalforsamlinger

Møter i lag og foreninger trenger ikke å meldes inn til kommunen. Men grensen på ti personer gjelder, det skal føres deltagerlister og arrangøren har ansvar for at retningslinjene for smittevern overholdes.

Innmelding av idrettsarrangement

Seriekamper som for eksempel i volleyball, håndball og fotball skal ikke meldes inn som et arrangement. Det forutsettes at idrettens bestemmelser om smittevern (covid-19) overholdes og at retningslinjer for innendørs idrettsarrangement Indre Østfold kommune blir fulgt. Vi gjør oppmerksom på det ikke åpnes for bruk av garderober på kveldstid og helger i Indre Østfold kommune.

Arrangement som arrangeres utenom faste treninger og aktiviteter skal meldes inn. Det er aktiviteter som turneringer, cuper, oppvisninger, sesongavslutninger osv.