Refusjon i foreldrebetaling i barnehage og SFO

Refusjon i foreldrebetaling i barnehage og SFO

Indre Østfold kommune gir ikke refusjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO i følgende situasjoner.

  • Barnet er i isolasjon
  • Barnet er i karantene på grunn av utenlandsopphold
  • Barnet er i karantene fordi de er nærkontakt av mulig smittet person / ansatt i barnehage / SFO
  • Barnet har luftveissymptomer og må holdes hjemme til det er symptomfritt
  • Hvis en hel avdeling i barnehage eller SFO er stengt på grunn av mulig smittet ansatt / andre barn
  • Barnet er i foreldrepålagt karantene

Vi minner om at fra og med 1. juli 2020 nullstilles antall omsorgsdager (sykt barn-dager) og arbeidstakere starter på nytt med vanlig antall dager ut kalenderåret.

Et eksempel: En person som før koronasituasjonen hadde rett til ti omsorgsdager, starter på nytt med ti dager å bruke fra 1. juli 2020.