Portforbudet for fjørfe og andre fugler er gjeninnført i Indre Østfold kommune

Portforbudet for fjørfe og andre fugler er gjeninnført i Indre Østfold kommune

Det er påvist høypatogent aviært influensavirus (H5N8) hos tre grågjess i Son i Vestby kommune. Veterinærinstituttet har nå bekreftet diagnosen. 

Mattilsynet har innført "portforbud" for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap for å hindre smitte fra villfugl, i en rekke kommuner i Vestfold, Telemark og Viken.

Det betyr at dyrene skal holdes innendørs eller inngjerdet og under tak ute for å hindre at de blir smittet fra ville fugler.

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en alvorlig og svært smittsom sykdom. Flere ville fugler i området har vist tegn på sykdommen. Tiltak for å hindre smitte fra ville fugler til fjørfehold, hobbyhøns og tamme fugler er derfor viktig.

Nærkontakt med ville fugler i området må unngås for å begrense mulig smitte. Mattilsynet ber om at man ikke starter å mate ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler.

Dersom situasjonen endres, kan Mattilsynet vurdere å sette i gang ytterligere tiltak på kort varsel.

Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav. Husk likevel å unngå direkte fysisk kontakt med sjuke/og eller døde fugler, da disse for eksempel kan være smittet med Salmonella.

Det er fra november 2020 påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere andre land i Europa. I Norge ble et portforbud for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap opphevet fra 1. juni.

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)

Les mer på hjemmesiden til Mattilsynet