Pårørendeskole – et tilbud til deg som er pårørende til en person med demens

Pårørendeskole – et tilbud til deg som er pårørende til en person med demens

I samarbeid med Rakkestad kommune og Indre Østfold demensforening arrangerer vi pårørendeskole, et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Frist for påmelding er 17. februar.

Hva er pårørendeskole?

Dette er et tilbud til deg som er pårørende eller nær venn til en person med demens. Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kjennskap om demens og hvilke følger dette kan ha for den som er syk og for omgivelsene. Du treffer andre pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på demens.

Målet til pårørendeskolen er å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommen og å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både i hjemmet og i institusjon. Kurset skal også gi grunnlag for at pårørende kan håndtere situasjonen bedre, samt gi kunnskap om hjelpemuligheter og rettigheter i det offentlige tjenesteapparatet. 

Tid og sted

Oppstart er mandag 27. februar 2023 kl. 18.00–21.00 i Indre Østfold rådhus i Askim. Pårørendeskolen går over fem mandager. 

Pris og påmelding

Pris er kr 200,- per deltaker/kr 350,- per familie
Påmelding til Elisabeth Gustavson på tlf. 924 19 161 innen 17. februar.

Hva inneholder kurset?

Kurset er lagt opp over fem samlinger med følgende temaer:

Dag 1: 27. februar
Hva er demens? Årsak - symptomer - forløp – behandling v/ Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken, Ullevål universitetssykehus

Dag 2: 6. mars
Kommunikasjon og samhandling v/ Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken,
Ullevål universitetssykehus

Dag 3: 13. mars
Juridiske aspekter, fremtidsfullmakt, vergemål v/Wenche Smedstad, seniorrådgiver/jurist, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Dag 4: 20. mars
Pårørendefortelling v/Lisbeth Eiesland, Rakkestad
Informasjon om demensforeningen og likepersonsarbeid v/Nina Nesholen, leder av Indre Østfold demensforening

Dag 5: 27. mars
Hvordan sikre hjemmet, brannforebyggende tiltak v/ Forebyggende avdeling, Indre Østfold brann og redning IKS
Kognitive hjelpemidler v/Hilde Stadaas, ergoterapeut, medlem av Hukommelsesteamet
Tilbud og rettigheter i kommunen v/Linda Tendeland, demenskoordinator Indre Østfold kommune og Solveig Reinfjord, fagansvarlig demens og alderspsykiatri, Rakkestad kommune

Plakat med informasjonen som står i teksten på nettsiden - Klikk for stort bilde