Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Oppstart entreprenørarbeider by- og aktivitetspark Mysen torg

Oppstart entreprenørarbeider by- og aktivitetspark Mysen torg

Illustrasjon Mysen torg - Klikk for stort bildeOppstart anleggsarbeider byggetrinn 1 Mysen torg starter i uke 21. Utførende entreprenør er Leif Grimsrud AS, avdeling Spydeberg.

Mysen torg stenges av i byggeperioden

Byggeperioden vil være fra uke 21 i mai til uke 36 i august 2020. 

Følgende skal gjøres i parken:

  • Endre gangsoner til naturlige gangsoner i parken, faste dekker av belegningsstein, både torg og gangstier.
  • Flytte paviljong til torgareal
  • Bevare trær, byste, statue, belysning i parken
  • Lekeområde 1: trampoline, gummikuler, slackline, gummidekke
  • Lekeområde 2: Klatrestokker, sandkasse, huske, fallgrus
  • Store, slipte elvesteiner av mørk og lys granitt til lek og opphold
  • Sittekant i bueform i granitt mellom torg og park (nivådeler), rett sittekant, staudebed
  • Gressplen reetableres og såes på nytt

Prosjektet er finansiert gjennom avtale med utbygger på Kaupangkvartalet, samt overførte byutviklingsmidler og prosjektmidler fra Eidsberg kommune fra 2019. Prosjektet har en ramme på 2 millioner kr eks. mva. 

Byggetrinn 2 er ikke tidfestet, men vil komme i sammenheng med utbygging på Sagtomta. Mysen torg er i sentrumsplanen for Mysen definert som kvartalslekeplass for Kaupang og Sagtomta.

Illustrasjonen viser Mulighetsstudie høst 2018. Arbeidet som utføres har mange likheter, men er ikke helt identisk med skisse. For eksempel så ligger ikke isbane inne i byggetrinn 1 eller 2.