Oppgradering av Totorpveien i Trøgstad og Ligotveien i Spydeberg

Oppgradering av Totorpveien i Trøgstad og Ligotveien i Spydeberg

Onsdag 20. oktober starter vi med oppgradering av Totorpveien i Trøgstad og deretter følger oppgradering av Ligotveien i Spydeberg.

Arbeidet som skal utføres er:

  • Nedknusing av eksisterende asfaltdekke og bærelag, fresedybde 30 cm
  • Tilførsel av pukk 16/32 i 10 cm tykkelse
  • Nedfresing av pukk sammen med eksisterende bærelag, fresedybde 30 cm
  • Avretting med veihøvel
  • Vanning og komprimering

Begrenset fremkommelighet

Totorpveien: På grunn av rehabiliteringen er det redusert fremkommelighet i Totorpveien fra onsdag 20. oktober kl. 08.00 til søndag 31. oktober kl. 20.00.

Strekningen med redusert fremkommelighet er Totorpveien fra Rv 22 til Totorpveien 118.

Ligotveien: På grunn av rehabiliteringen er det redusert fremkommelighet i Ligotveien fra fredag 22. oktober kl. 09.00 til søndag 31. oktober kl. 20.00.

Strekningen med redusert fremkommelighet er Ligotveien fra Fv 1030 til og med Fv 122.