Ønsker du å være arrangør for aktivitetstilbud til barn og unge i sommerferien?

Ønsker du å være arrangør for aktivitetstilbud til barn og unge i sommerferien?

Frist for påmelding som arrangør er 15. mars.

Samarbeidskommunene i Indre Østfold ønsker å gi barn og unge et variert aktivitetstilbud i sommerferien via nettsiden www.ferieaktiviteter.no.

Ønsker du å være arrangør?

Arrangører kan være både enkeltpersoner, lag/foreninger og næringsdrivende.

Du melder inn kurset/arrangementet ditt ved å registrere deg via påmeldingsskjemaet under. Da vil du bli kontaktet for en nærmere samtale og avklaring.

Registreringsskjema for tilbydere av ferieaktiviteter

Frist for påmelding som arrangør er 15. mars.