Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Nye rutiner for besøk på sykehjem

Nye rutiner for besøk på sykehjem

Nye rutiner for besøk på sykehjem gjelder fra onsdag 9. september 2020. 

  • Besøk avtales i forkant med det enkelte sykehjem på telefon 69 68 10 00.
  • Sykehjemmet har et overordnet og selvstendig ansvar for å sikre at den daglige drift, herunder besøk av pårørende, gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dersom det oppstår endringer i smittesituasjonen vil også rutinene for besøk på sykehjem kunne endres på kort varsel. Endringene vil publiseres på kommunens hjemmesider.
  • Besøk forsøkes tilrettelagt alle ukedager, både hverdager og helger. Det enkelte sykehjem vil forsøke å tilrettelegge for besøk på tider av døgnet som passer for den enkelte pårørende og bruker. Vi ber om forståelse for at det imidlertid kan være forhold enkelte dager på enkelte avdelinger som gjør at dette noen ganger blir vanskelig å få til. Det enkelte sykehjem, og den enkelte avdeling, vil gjøre en konkret vurdering og tilpasning på hver enkelt forespørsel.  
  • Alle som har vært på reise til utlandet og som skal besøke sine pårørende på sykehjemmene har ti dager karantene etter hjemkomst. Dette gjelder uavhengig om man har besøkt gule eller grønne land/regioner. Det betyr at man må vente ti dager, regnet fra og med dagen man ankommer Norge før man kan avlegge et besøk på sykehjemmet. Det er viktig at du opplyser om dette til sykehjemmet når besøket avtales. 
  • Det er svært viktig at besøk ikke gjennomføres ved den minste mistanke om luftveisinfeksjon. Det påhviler et stort ansvar hos den besøkende å sikre at dette følges. Dersom man mistenker at man har, selv en lett luftveisplage, skal ikke besøket gjennomføres. Den pårørende må da melde fra til sykehjemmet og avlyse besøket. Sykehjemmet skal avvise besøkende med tydelige symptomer på luftveisinfeksjon.
  • Hovedregelen er at hver beboer kan ta imot to besøkende samtidig. Dersom besøket kan gjennomføres i arealer hvor avstandsreglene tillater det, kan hver beboer få besøk av inntil fire personer samtidig. I praksis innebærer dette at slike besøk hvor det er mer enn to besøkende samtidig, må besøket gjennomføres utenfor beboers rom da disse er for små til at avstandsreglene kan overholdes. Dette avklares med sykehjemmet i forkant.
  • Besøksverter vil brukes i de tilfeller hvor beboer grunnet kognitiv svikt eller lignende har problemer med å kunne overholde avstandsreglene. For øvrige besøk er det ikke behov for besøksverter. Dette avklares også i hvert enkelt tilfelle med sykehjemmet i forkant.
  • Pårørende kan ta med pasient på tur, men vi oppfordrer til å unngå kafeer, butikker og lignende. Dersom man tar med pasienten inn i private hjem, anmoder vi om at det kun er noen få personer tilstede samtidig. Dette for å minimere sjansen for smitteoverføring. Det frarådes sterkt å ta med pasient på biltur. Dette fordi man da uunngåelig vil få problemer med å overholde avstandsreglene, særlig knyttet til bistand ved å gå inn og ut av bilen. I noen tilfeller ønsker pårørende å kjøre beboer til sykehus, lege, kirkebesøk etc. I slike tilfeller ber vi om at dette konkret avtales med sykehjemmet i forkant slik at en best mulig tilrettelegging kan gjøres.