Mulige blågrønnalger ved Mørkfoss

Mulige blågrønnalger ved Mørkfoss

Vi har fått melding om at det kan være blågrønnalger i vannet ved Mørkfoss.

Kommunen skal ta prøver, og vi oppfordrer alle badende til å unngå kontakt med vannet der det er grønne flak og synlige ansamlinger i vannet.

Det frarådes å bade i vann med høyt innhold av blågrønnalger

Bading i vann med høyt innhold av blågrønnalger kan gi utslett og hudirritasjoner.

Små barn og mennesker med sart hud/hudallergi kan være særlig utsatt. Jo lengre tid man oppholder seg i vannet, jo større er faren for å få slike reaksjoner.

TIPS: For trygt å kunne bade i et vann skal du kunne se vannet på 1 meter dyp.

Vann med synlige alger må ikke drikkes.

Se også informasjonsbrosjyren fra Folkehelseinstituttet om blågrønnalger.
Til brosjyren