Meld inn din omsetningsoppgave for alkoholholdig drikke

Meld inn din omsetningsoppgave for alkoholholdig drikke

Frist for innsending er 24. februar 2023.

Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikke

Alle med salg- og skjenkebevilling må betale årlig bevillingsgebyr til kommunen, og plikter derfor å sende omsetningsoppgave ved årsskiftet med opplysninger om

•    faktisk omsatt mengde alkohol i året som har gått
•    forventet mengde omsatt alkohol det kommende året

Bevillingsgebyret er basert på forventet mengde omsatt alkohol, det vil si at jo mer alkohol du budsjetterer med å selge, jo høyere blir gebyret.

Revisors bekreftelse på omsetning av alkoholholdig drikke må vedlegges omsetningsoppgaven. Manglende innlevering av omsetningsoppgaven vil medføre to prikker.

Her finner du skjemaet for omsetningsoppgave alkoholholdig drikke

Frist for innsending

Frist for innsendelse av elektronisk oppgave for omsetning er 24. februar 2023. Når vi mottar dine opplysningene om årets omsetning, sender vi ut faktura.