Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Mandag 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn igjen

Mandag 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn igjen

Mandag ettermiddag kom veilederen for smittevern ved oppstart for 1.-4. trinn, og de siste dagene har skolene jobbet intenst med å planlegge og forberede skolehverdagen fra mandag 27. april. 

Vi gleder oss skikkelig til å få tilbake skoledagene i klasserommet og i skolegården igjen. Det er virkelig ikke det samme uten elever. Det er viktig at dere hjemme også leser veilederen og gjør dere kjent med de føringene og rammene myndighetene har satt for den nye skolehverdagen. For skoledagen blir ikke den samme som den vi kjenner og er vant til. Vi må fortsatt jobbe for å hindre at koronaviruset finner veien til oss. Det skal vi gjøre ved å ha hovedfokus på tre ting:  

 1. Syke personer skal ikke være på skolen 
 2. God hygiene 
 3. Redusert kontakt mellom personer 

Skoleskyssen vil starte som vanlig

Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) følger den samme veilederen for smittevern som skolene, og sørger for ekstra renhold på bussene. Her er punktene ØKT ber oss formidle:  

 • Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
 • Vis hensyn og hold minimum en meters avstand når du venter på skolebussen.  
 • Gå inn bakdøren på bussen, da døren foran er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold minimum en meters avstand. 
 • Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører. 
 • Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.
 • Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør. 
 • Husk å feste setebeltet. 
 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

Renhold på skole og SFO

På skolen og på SFO skal vi sørge for godt renhold og passe på at berøringsflater blir vasket hver morgen, og midt på dagen. Vi skal fortsette å vaske hender, utstyr og leker.

Veileder og informasjonsfilmer

Her finner du smitteveilederen og støttemateriellet fra myndighetene.

Viktig film fra Utdanningsdirektoratet (Udir) for barna:

Viktig film fra Utdanningsdirektoratet (Udir) for de voksne: 

SFO vil tilstrebe å ha normale åpningstider, men vi vil kartlegge behovet da vi trenger å bruke våre ansatte mest mulig hensiktsmessig. Vær derfor tydelig på hva slags behov dere har for SFO, det vil hjelpe oss mye med organiseringen av hverdagen.

Vi ber alle foresatte om å snakke mye med barna hjemme om denne nye skolehverdagen. Det blir annerledes dager med mange regler. Vi ber om at dere setter dere godt inn i veilederen og støttemateriellet, slik at dere kan fremsnakke og forklare hvorfor vi må være så “strenge”. Sammen skal vi få til gode skoledager!  Alle skoler vil sende ut informasjon om organisering av skoledagen. Har du spørsmål så tar du direkte kontakt med din skole.

Vel møtt på mandag!