Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Lotteri- og stiftelsestilsynet - Ny krisepakke for frivilligheten

Lotteri- og stiftelsestilsynet - Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet. 

Les mer om krisepakken på hjemmesiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet