Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Lite blågrønne alger i Lyseren

Lite blågrønne alger i Lyseren

Prøven vi tok av Lyseren inneholdt 0,4 mikrogram microcystin (algegift) per liter. Det er lav verdi. WHO sin anbefalte grenseverdi for microcystin i badevann er 10 mikrogram per liter.

Det er derfor trygt å bade, og sommeren kan nytes både i og ved Lyseren. Kommunen vil fortsette å ta prøver utover i sesongen.

Dette bør du vite om vann som har høyt innhold av blågrønne alger

Det frarådes å bade i vann med høyt innhold av blågrønnalger.

Bading i vann med høyt innhold av blågrønnalger kan gi utslett og hudirritasjoner.

Små barn og mennesker med sart hud/hudallergi kan være særlig utsatt. Jo lengre tid man oppholder seg i vannet, jo større er faren for å få slike reaksjoner.

TIPS: For trygt å kunne bade i et vann skal du kunne se vannet på 1 meters dyp.

Vann med synlige alger må ikke drikkes.

Se også informasjonsbrosjyren fra Folkehelseinstituttet om blågrønnalger. 

Til brosjyren