Leve hele livet: Spørreundersøkelse til innbyggere over 60 år og innbyggere som er pårørende

Leve hele livet: Spørreundersøkelse til innbyggere over 60 år og innbyggere som er pårørende

20. mai lanserer vi en spørreundersøkelse med mål om å skape et mer aldersvennlig samfunn og god alderdom. 

Hva er eller blir viktig for deg? Hva må det legges til rette for? Hvordan tenker du at du selv kan bidra og være aktiv i samfunnet, eller hvilket behov har du som pårørende?

Dine svar er viktige for å videreutvikle kommunen vår og for å treffe godt med tiltak for innbyggerne.

Undersøkelsen er en del av arbeidet med eldrereformen «Leve hele livet», som retter seg mot aldersgruppen 65+. Undersøkelsen er anonym. Den lanseres 20. mai, og det tar omtrent 20 minutter å svare på undersøkelsen.

Vi ønsker svar fra:

  • alle hjemmeboende over 60 år
  • alle pårørende til hjemmeboende over 60 år, med kommunale tjenester i hjemmet (inkludert trygghetsalarm).

Svarfristen er 10. juni 2022.