Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Kurs i offentlige anskaffelser for lokalt næringsliv

Kurs i offentlige anskaffelser for lokalt næringsliv

Indre Østfold kommune vedtok i juni en strategi for anskaffelser til kommunen. Et av målene i denne strategien er å jobbe med leverandørutvikling og sette lokale leverandører i stand til å levere tilbud til det offentlige.

Alle avtaler må selvsagt inngås innenfor gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. For bedrifter som ikke har deltatt i offentlige anbud tidligere, kan dette regelverket virke komplisert. Indre Østfold kommune har sammen med Rakkestad og Sarpsborg kommune, Rakkestad næringsråd og Sarpsborg næringsforening søkt og fått tilskudd til en kursserie for små og mellomstore bedrifter for å rigge lokale bedrifter til å bli mest mulig konkurransedyktige i en anbudsprosess.

Næringssjef Rune Melleby og seksjonsleder for Anskaffelser Lisbeth Skjeldrum håper dette vil bidra til å øke kjennskapen til regelverket, bedre forståelsen for konkurransegrunnlag og det å levere tilbud til det offentlige.   

Kurset avholdes 25. november kl. 09.00-12.00 i Askim kulturhus. Kurset er gratis.

Her melder du deg på kurset - påmeldingfristen er 15. november

Program

  • Grunnleggende regler for offentlige anskaffelser
  • Hvordan finne konkurranser
  • Bruk av elektroniske verktøy som Doffin og TendSign
  • Tips til hvordan å lage tilbud
  • Kan man samarbeide om å gi tilbud?
  • Leveranser til andre kommuner