Koronakarantene på Trøgstad stadion

Koronakarantene på Trøgstad stadion

I forbindelse med legging av nytt friidrettsdekke/løpedekke på Trøgstad stadion, vil hele anleggsområdet være en karantenesone mens arbeidere er i karantene på plassen.

Fire arbeidere fra Tyskland og Tsjekkia skal jobbe med å legge nytt friidrettsdekke/løpedekke mens de er i karantene på anlegget. Dette er godkjent av kommuneoverlegen.

Hele anleggsområdet vil være en karantenesone fra 4. juni til 13. juni. Det vil ikke skje andre arbeider på området i de ti dagene arbeiderne er i karantene på plassen.

Se anleggsområdet her (PNG, 2 MB)

Anlegget vil være gjerdet inn med byggegjerder/flettverksgjerder. Det vil etableres en inngjerdet sone for leveranse av mat og annet nødvendig utstyr, samt for adkomst ved eventuelle ulykker.

Gjerdet settes minimum to meter fra området der arbeiderne skal oppholde seg. Skilt med «Karantenesone, adgang forbudt» settes opp alle steder der adkomst til området er naturlig eller har vært mulig tidligere.