Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025 med budsjett for 2022

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025 med budsjett for 2022

Kommunedirektøren har i dag lagt fram sitt forslag til økonomiplan og budsjett for Indre Østfold kommune.

Økonomiplanen er bygget opp som en nettside med temaer og moduler. Dette gjør det enkelt for deg å velge de områdene du er interessert i å lese mer om. 

Muntlig presentasjon av økonomiplanen

 

Skriftlig presentasjon av økonomiplanen

Presentasjon av økonomiplan og budsjett (PDF, 5 MB)

KOSTRA og nøkkeltall 2020 (PDF, 754 kB)

Økonomiplan og budsjett

Se kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025 med budsjett for 2022