Kommunalt tilskudd for høye strømpriser: Nye kriterier og utvidet søknadsfrist

Kommunalt tilskudd for høye strømpriser: Nye kriterier og utvidet søknadsfrist

Vi øker inntektsgrensene og forlenger søknadsfristen til fredag 28. januar.

Vi har fortsatt midler igjen til fordeling etter forrige tilskuddsrunde. Vi øker derfor inntektsgrensene, altså at du nå kan ha høyere inntekt for å kunne søke om tilskudd.

I tillegg forlenger vi søknadsfristen til fredag 28. januar.

Vi vil behandle de søknadene som har fått avslag på grunn av inntektsgrense i forrige runde på nytt. Du som har fått et slikt avslag, trenger derfor ikke å søke om igjen.

Dette vil være en engangsutbetaling for hele vinteren og kommer i tillegg til statens ordning. Du kan altså kun få tilskudd én gang per husstand. 

Tilskuddsordningen er beregnet for de innbyggerne som er uforholdsmessig hardt rammet av strømkrisen. For deg som ikke fanges opp av denne ordningen, viser vi til ordinære ordninger gjennom NAV.

Hvem kan søke?

Det er innbyggere som er folkeregistrert i Indre Østfold kommune som kan søke og ordningen gjelder for privatpersoner.

For å kunne søke om tilskuddet, må samlet inntekt før skatt i husstanden din være lavere enn følgende beløp i november 2021 - beløpene er økt til:

  • For en husholdning med to personer med barn boende hjemme (barn folkeregistrert i husstanden): Kr 53 771
  • For en husholdning med en voksen og med barn boende hjemme (barn folkeregistrert i husstanden): Kr 44 550
  • For en husholdning med en person uten barn: Kr 27 500
  • For en husholdning med to voksne: Kr 35 750

Hvis du allerede mottar bostøtte eller får hjelp fra NAV til å betale strømregningen din, kan du ikke søke om dette tilskuddet siden du da får penger fra andre støtteordninger.

Tilskuddet utbetales til husstander med egen strømmåler, men uten minimums strømforbruk. Dette sikrer at leiligheter som får varme gjennom fellesregning, for eksempel fra borettslag, også omfattes. 

Hvordan er tilskuddet beregnet?

Vi tar utgangspunkt i gjennomsnittlig forbruk for hver type boenhet (enebolig, rekkehus/tomannsbolig og leilighet) og sammenligner med gjennomsnittspris for november 2017 til 2019. Dette ganger vi opp med gjennomsnittlig strømforbruk for november. I november bruker en gjennomsnitts husstand 11 % av årlig strømforbruk. 

På dette novembertallet legger vi så på 50 % for å gi et ekstra bidrag også videre i vinter. Er det barn i husstanden, legges det på ytterligere kr 500 hvis du har ett til to barn og kr 1 000 om du har tre eller flere barn. Barn må være folkeregistrert i husstanden.

Satsene blir dermed slik:

Kommunalt tilskudd - satser
Type boenhet Tilskudd, rundet oppover Sats med 1-2 barn Sats med 3 eller flere barn
Eneboliger 2 800 3 300 3 800
Rekkehus/tomannsboliger 2 100 2 600 3 100
Leiligheter 1 300 1 800 2 300

Når er fristen for å søke?

Fristen for å søke er 28. januar 2022, men søknadene behandles fortløpende.

Hvordan søker jeg?

Du søker elektronisk via skjemaet under. Du bruker ID-porten for å logge inn i skjemaet. 

Hvis du ikke kan fylle ut skjemaet selv, kan du få andre til å fylle det ut for deg, for eksempel en hjemmehjelp som kan fylle ut skjemaet elektronisk eller på papir. 

Merk at det er fakturamottakeren (navnet som står på strømfakturaen) som vil stå som søker.

Du må legge ved følgende dokumentasjon for november 2021 når du fyller ut søknadsskjemaet:

  • Dokumentasjon på inntekter (lønnsslipp(er), pensjonsutbetaling(er), trygdeutbetaling(er)). Dette skal være samlet inntekt i husstanden før skatt. Barnetrygd skal ikke tas med i dette beløpet.
  • Faktura for november 2021 fra strømleverandøren.

Det er lurt om du har vedleggene klare som filer når du skal fylle ut skjemaet.

Her søker du om kommunalt tilskudd for høye strømpriser

Søknad med papirskjema

Hvis du ikke søker med elektronisk skjema, kan du søke via papirskjema. Vær klar over at søknader sendt inn på papir vil ha lenger saksbehandlingstid enn elektroniske søknader. Derfor anbefaler vi at du søker med det elektroniske skjemaet hvis du kan.

Her søker du om kommunalt tilskudd for høye strømpriser (papirskjema til utskrift) (PDF, 270 kB)

Du kan sende søknaden med vedlegg per post til: NAV Indre Østfold, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Du kan også levere den på NAV-kontoret i Spydeberg mellom kl. 12.00 og 14.00 hver arbeidsdag.

Har du spørsmål?

Da kan du kontakte oss på e-post: tilskudd@io.kommune.no