Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Klargjøring av pasientrom for koronasmittede på Edwin Ruuds omsorgssenter

Klargjøring av pasientrom for koronasmittede på Edwin Ruuds omsorgssenter

Indre Østfold kommune har klargjort elleve rom for pasienter med koronasmitte. Avdelingen er plassert i den gamle fløyen til DPS på Edwin Ruuds omsorgssenter. Avdelingen er skjermet, slik at det ikke er noe trafikk mellom den og de andre avdelingene på Edwin Ruud.

Strenge smitteverntiltak 

Personell som skal jobbe på denne avdelingen skal ikke jobbe andre steder, og det er utarbeidet svært gode rutiner og smitteverntiltak. Alle som jobber på avdelingen vil bruke godkjent smittevernutstyr. Avdelingen blir bemannet med sykepleiere og lege. Vi har også samarbeidet med smittevernavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes. 

Det gjøres egne tiltak for håndtering av mat, avfall og tøy, slik at dette ikke blandes med resten av bygget.

Rustet i forkant

Pasientene som denne avdelingen er tiltenkt er pasienter som kommunen skal håndtere selv; sykehjemsbeboere som får koronavirus, eller andre som trenger døgnbehandling, men som ikke trenger sykehusinnleggelse.

Avdelingen er foreløpig ikke tatt i bruk, men vi ønsker å være rustet til å håndtere pasienter hvis behovet oppstår.