Kjenner du til noen som har gjort en ekstra innsats for miljøet?

Nå kan du foreslå både personer, foreninger og bedrifter til Indre Østfold kommunes klima- og miljøpris. Fristen for å nominere er 15. oktober 2023.

Bakgrunn

Indre Østfold kommune har en klima- og miljøpris som deles ut årlig til noen som har gjort seg bemerket innen klima- og miljøfeltet.

Hvem kan du nominere?

Både personer, foreninger og bedrifter kan foreslås som prisvinner.

Prisvinner skal gjennom sitt arbeid (jobb eller fritid) bidra til kutt i utslipp av klimagasser, bevaring av naturmiljø eller økt biologisk mangfold eller bidra til å spre kunnskap om dette.

Om prisen

Prisen består av 20 000 kroner, blomter og et diplom.

Her finner du kriterier for prisen (statuttene) (PDF, 71 kB)

Her kan du sende inn forslag