Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Karanteneregler og definisjon av nærkontakt

Karanteneregler og definisjon av nærkontakt

Lurer du på hvem som defineres som nærkontakt og hva som er regler ved karantene? Under finner du oppdatert informasjon om hvilke regler som gjelder.

Karanteneregler

 • De som har fått påvist smitte – skal ha 10 dager isolasjon.
 • Husstandsmedlemmer til en smittet person skal ha 10 dager karantene.
 • Definerte nærkontakter (etter opplysning fra smitteoppsporingsteamet) skal ha karantene i 10 dager og testes dag 3 og dag 7.
 • Husstandsmedlemmer til definerte nærkontakter skal ikke ha karantene.
 • Husstandsmedlemmer til noen som har karantene etter reise – skal ikke ha karantene.
 • I hjemmet betyr det at den som er i karantene skal holde seg størst mulig grad for seg selv, og skal ikke omgås andre personer utenfor hjemmet.

Hva må jeg huske på når jeg har karantene?

 • Ikke gå på jobb eller skole.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Unngå besøk.
 • Du kan gå tur, men unngå å gå sammen med andre enn de du er i husstand med.

Hva må jeg huske på når jeg er pålagt hjemmeisolering?

 • Holde deg hjemme.
 • Hold helt avstand til de du bor sammen med.
 • Hvis mulig, bruk eget rom og bad.
 • Vask overflater hyppig.
 • Få hjelp til å handle.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.

Hvem betegnes som nærkontakt?

 • Personer som bor i samme husstand.
 • Personer som har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn). 
 • Personer som har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.
 • Innendørs: personer som har hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Ute: personer som er mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Personer som har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).

Når skal syke barn, ungdom og voksne være hjemme fra barnehage, skole og jobb?

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget veiledere for foresatte, barnehagepersonell og lærere. Skjemaene hjelper til å vurdere når barn, ungdom og voksne skal være hjemme, når man trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage, skole og arbeid etter sykdom.