Invitasjon til kurs i undervisning i Robust Ungdom 1. og 2. desember 2022

Invitasjon til kurs i undervisning i Robust Ungdom 1. og 2. desember 2022

Vi tilbyr opplæring for nøkkelpersoner som skal organisere, inspirere og lede andre i Robust Ungdom.

Hva er Robust Ungdom?

Robust Ungdom er et 3-årig undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring for ungdomsskolen. 

Elevene lærer å skape god psykisk helse for seg selv og andre, de blir bedre kjent med hverandre og bygger samtidig et godt klassemiljø. Robust Ungdom hjelper skolen til å arbeide systematisk med det psykososiale miljøet, slik at den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Hvem er kurset for?

Vi tilbyr opplæring for deg som skal organisere, inspirere og lede andre i Robust Ungdom. I Robust Ungdom bidrar fagpersoner i kommunen med 15 minutters undervisning som er ferdig utarbeidet. Læreren er prosessleder. Elevene øver på kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom øvelser og samarbeidslek i klassen.

Hvis du gjennomfører begge kursdagene, får du sertifisering som instruktør i Robust Ungdom.

Hva koster det?

Kurset og undervisningsopplegget er gratis.

Du finner hele undervisningsopplegget på våre nettsider og på www.robustungdom.no

Ønsker du å delta på kurset?

Her finner du programmet for opplæringen og lenke til påmelding (PDF, 192 kB)

Velkommen på kurs!