Invitasjon til kurs i Robust Ungdom 27. og 28. oktober 2021

Invitasjon til kurs i Robust Ungdom 27. og 28. oktober 2021

Påmeldingsfrist: 15. september. Vi inviterer til introduksjonskurs og instruktøropplæring. Kursene er for pedagogisk personell i skolen og aktuelle hjelpetjenester som kan bistå i undervisningen.

Hva er Robust Ungdom?

Robust Ungdom er et fritt tilgjengelig treårig undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring for ungdomsskolen.

Se våre sider på www.robustungdom.no

Undervisningen består av foredrag, praktiske øvelser, lek og samarbeidslæring. Elevene lærer å skape god psykisk helse for seg selv og andre, de blir bedre kjent med hverandre og bygger samtidig et godt klassemiljø.

Ungdommen har mistet mye i pandemitiden. Etter ett og et halvt år med å holde avstand og ikke komme for nær, kan vi trenge å jobbe oss sammen igjen. Det er viktigere enn noen gang å prioritere psykososialt arbeid i klassen.

Hvordan kan vi bygge støttende klassefellesskap?

Robust Ungdom handler mye om det. Det er ikke bare læreren som skal se alle og støtte. Klassen kan også gjøre en forskjell. Klassen er «flokken», klassen er elevenes arbeidsmiljø. Det er der vi må skape tilhørighet, trygghet og trivsel. 

Du kan bruke øvelser fra Robust Ungdom i alle timer, selv om klassen ikke er i gang for fullt. Det er hva du og skolen gjør sammenhengende over tid som teller. 

Bli med på introduksjonskurs og instruktøropplæring

Her finner du program for dagene og informasjon om påmelding.

Se invitasjon til kurs 27. og 28. oktober (PDF, 235 kB)

Velkommen med din påmelding!