Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Innreiseregler til Norge

Innreiseregler til Norge

Her finner du de nasjonale reglene for innreise til Norge. 

Karantene

 • Alle innreisende til Norge som ankommer fra land og områder med høy eller særlig høy smitte ("røde" eller "grå" land) skal i karantene i ti døgn.
 • Innreisende skal bo på karantenehotell i karanteneperioden. Informasjon om karantenehotell mottar du av politiet på grenseoverganger og ankomstpunkter til Norge. Karantenehotell for Indre Østfold kommune er Quality Hotel Sarpsborg. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere.
 • Følgende innreisende skal ikke bo på karantenehotell:
  • Personer som bosatt i eller som eier bolig i Norge.
  • Personer som er arbeidsreisende med arbeids- eller oppdragsgiver som sørger for egnet oppholdssted med enerom, er asylsøker eller overføringsflyktning.
 • Innreisende skal reise rett i karantene og ha munnbindet på til ankomst på karantenested.
 • Hele karantenen på ti døgn må gjennomføres, selv om du tester negativt. Det er tilbud om gratis covid-19 test på karantenehotellet.
 • Studenter som studerer i utlandet kan gjennomføre karantenetiden på ti dager hjemme. Les mer på regjeringen.no
 • De som har gjennomgått covid-19 mindre enn seks måneder tilbake i tid behøver ikke å gå i karantene ved innreise til Norge. Det må fremvises en bekreftelse på at vedkommende har hatt sykdommen. 

Slik gjennomfører du karantene

 • Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
 • De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage.
 • Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, bortsett fra til og fra flyplass, havn eller lignende ankomststed i forbindelse med inn- og utreise.
 • Se mer informasjon om karantene på Helsenorge.no/koronavirus

Attest på negativ covid-19 prøve

 • Utenlandske statsborgere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt må, med visse unntak, fremvise en attest på negativ koronatest. Attesten kan ikke være datert mer enn 72 timer tilbake, for at du skal slippe inn i Norge.
 • Attesten skal være skrevet på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.
 • Attesten må fremvise godkjent testmetode - PCR eller antigen hurtigtest.
 • Reisende som har vært i Danmark.
 • Reisende som ankommer fra Danmark bør teste seg på nytt ved ankomst til Norge og informere kommunen de skal oppholde seg i om at de har vært i Danmark.

Grensependlere skal testes hver syvende dag

Arbeidstagere som bor i Sverige og dagpendler til Norge for å jobbe skal testes hver syvende dag.

Indre Østfold kommune har tilrettelagt for en enkel løsning for grensependlere og arbeidsreisende.

Det er arbeidsgivere som er ansvarlig for å følge opp disse kravene om testing, dette gjelder arbeidsgivere i hele landet. 

Mer informasjon om hvordan du som arbeidsgiver bestiller time til covid-19 test for grensependlere og arbeidsreisende finner du her:

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon

Arbeidstakere som har fritidskarantene

Øvrige arbeidstakere fra gul sone kan fortsatt få karantenefritak jf. covid-19-forskriften § 6c. Men her skjerpes også reglene inn:

 • Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet.
 • Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene.

Les mer om gule og røde land på fhi.no

Informasjon til reisende på flere språk

Gå til Informasjon til reisende som ankommer Norge