Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Informasjon om støttekontaktfunksjonen i korona-perioden

Informasjon om støttekontaktfunksjonen i korona-perioden

Det åpnes opp for at noen oppdrag kan gjennomføres dersom dere til enhver tid følger anbefalte råd og føringer fra sentrale myndigheter. Se gjeldende råd nedenfor.

Råd og tiltak for befolkningen generelt:

  • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet 
  • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming
  • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg
  • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen

Merk!

  • Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du teste deg og isolere deg hjemme til svar på testen foreligger
  • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige

Dette innebærer at støttekontakttimer kan benyttes til å gå turer dersom dere holder anbefalt avstand. Støttekontakttimer skal ikke benyttes til kafebesøk, turer på kjøpesentre og andre plasser med større folkemengder.

Mange av de personene dere er i kontakt med er i risikogrupper og er ekstra utsatt. Det er derfor viktig at dere tar en vurdering av om timene skal gjennomføres sammen med den dere er støttekontakt for.