Informasjon om smittetilfeller

Informasjon om smittetilfeller

Hvorfor oppgis ikke hvor de smittede bor?

Det er flere grunner til at vi ikke oppgir hvor hvert smittetilfelle bor. Først og fremst vil det gi en falsk trygghet. Det er ikke nødvendigvis i den delen av kommunen der personen bor hvor smitten er eller har oppstått.

Det som er viktig, er å vite hvor smitten kommer i fra, slik at vi får varslet og testet de som eventuelt kan være smittet. Når en person har fått påvist covid-19 virus, så blir man isolert og nærkontakter satt i karantene. De er derfor utenfor smittefare til andre.

Vårt koronateam jobber med smittesporing på hvert tilfelle, og der hvor vi avdekker at smitten kommer i fra en nærkontakt er det dette som oppgis. Når det er nærkontakt så har vi kontroll på smitten.

Alle personer som har vært i nærkontakt med den smittede blir kontaktet av vårt koronateam.

Men i de tilfeller hvor personer med covid-19 smitte har oppholdt seg på flere steder hvor det er andre mennesker, så opplyser vi om dette. Det er for å sikre at vi når så mange som mulig av de som har vært på samme sted, innenfor den tiden, som den smittede personen har oppholdt seg. Dette gjør vi for at vi så fort som mulig skal få kontroll på situasjonen.

Eksempler på dette er ved restaurant- og barbesøk, i butikker, på arrangementer og andre steder hvor det er mange mennesker samtidig.

Får kommunen beskjed hvis det oppstår smitte i en annen kommune?

Kommunen får jevnlig melding fra andre kommuner om nærkontakter til smittede personer. Det er nærkontakter fra for eksempel jobb eller fritidsaktiviteter. Rundt hvert enkelt smittetilfelle kartlegges alle mulige nærkontakter og personene blir innkalt til testing der det er behov for det. Bor denne personen i annen kommune er det denne kommunen som tester og følger opp videre. Noen personer kan ha vært i situasjoner hvor det mulig har vært smitte, disse oppfordres til å ta kontakt for test i egen kommune.

Kommunens oppgave er å teste mulig smittede, isolere og kartlegge disse, og finne nye nærkontakter. Det er dette vi gjør gjennom smittesporing.  

Hva med personvern?

Opplysninger om hvert enkelt smittetilfelle oppgis ikke med hensyn til personvern.

Hvem betegnes som nærkontakt?

  • Personer som bor i samme husstand.
  • Personer som har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn). 
  • Personer som har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.
  • Innendørs: personer som har hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som er bekreftet syk med covid-19.
  • Ute: personer som er mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
  • Personer som har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).

Hva kan jeg gjøre for å hindre at smitten sprer seg?

Sørg for at du alltid har god håndhygiene, vask hender godt og bruk hånddesinfeksjonsmiddel. Hold deg hjemme hvis du er syk og test deg om du har symptomer på covid-19. Unngå store forsamlinger av folk, og hold god avstand til andre uansett om du er på nærbutikken, på trening, i familieselskap, på skolen, på jobb, eller sammen med venner. - La oss si alle steder hvor det er andre mennesker.