Informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar

Informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar

Spesialisthelsetjenesten har nå gitt ytterligere råd om hvordan pasientgruppene kan identifiseres og hvilken dokumentasjon som kan benyttes overfor kommunene slik at tilbudet om en 3. dose kan iverksettes raskest mulig.

Gruppe 1

 • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan få vaksine. For at du skal motta dose 3, må du vise frem dokumentasjon/notat fra sykehus hvor diagnose fremgår. Vi trenger en kopi av dokumentet/notatet, det skal legges inn i journalen din.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. Her finner du listen over medikamenter. 
  • For at du skal motta dose 3, må du vise frem dokumentasjon/notat fra sykehus hvor diagnose fremgår. Vi trenger en kopi av dokumentet/notatet, det skal legges inn i journalen din.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:
  • Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Les mer på nettsiden til Den Norske Legeforeningen: Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19

Informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Les også brevet som er sendt til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere: 

Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar (PDF, 193 kB)

Når kan jeg få time til dose 3?

Du kan benytte deg av vårt drop-in tilbud. I denne uken (uke 37) har vi følgende dager med drop-in:

 • Onsdag 15. september  kl. 08.30-15.00
 • Torsdag 16. september kl. 08.30-15.00
 • Fredag 17. september kl. 08.30-15.00

Eller ta kontakt med vaksinetelefonen mandag-fredag kl. 11.00-15.00 på telefon 404 08 730, for å avtale tid til vaksinering.

Vi oppdaterer informasjonen om drop-in tilbud for uke 38 så snart vi har tider klart.