Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Informasjon fra helsestasjonen

Informasjon fra helsestasjonen

Med bakgrunn i koronasituasjonen, har vi et redusert innhold i svangerskapskontroller og helsestasjonsprogrammet i Indre Østfold kommune. Vi har i tillegg redusert bemanning, slik at vi kun har åpent på helsestasjonene i Askim og Mysen.

Svangerskapsomsorgen

Den gravide kvinnen oppfordres til å komme alene for å redusere smitterisiko. Ved sykdom som feber, luftveisinfeksjoner, oppkast, diarè og andre smittsomme sykdommer hos den gravide kvinnen eller hos nærmeste familie skal ikke den gravide møte til kontroll.

Følgende prioriteres: 

 • Konsultasjoner på indikasjon etter faglig vurdering av jordmor og i samråd med den gravide
 • Telefonkonsultasjoner
 • Konsultasjoner som sikrer at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel
 • Jordmor har vakttelefon i helsestasjonens åpningstid. Vi ber den gravide om å ta kontakt med helsestasjonen tlf. 69 70 22 00 
 • Det er også mulighet for den gravide kvinnen å gå til fastlege for kontroller

Helsestasjonsprogrammet

Ved sykdom som feber, luftveisinfeksjoner, oppkast, diarè og andre smittsomme sykdommer hos barnet eller i barnets nærmeste familie, skal ikke barnet møte på helsestasjonen.  

Følgende prioriteres:

 • Familier med nyfødte
 • 6 ukers kontroll med lege og helsesykepleier
 • 3 mnd vaksinasjon, 5 mnd vaksinasjon, 12 mnd vaksinasjon og 15 mnd vaksinasjon
 • Sårbare grupper (premature og barn med grunnsykdom/nedsatt immunforsvar)  
 • Konsultasjoner på indikasjon etter faglig vurdering av lege/helsesykepleier  
 • Telefonkonsultasjoner
 • Helsesykepleier har vakttelefon i helsestasjonens åpningstid. Vi ber den gravide om å ta kontakt med helsestasjonen tlf. 69 70 22 00

Ta kontakt med fastlegen/legevakt ved sykdom.

Har du spørsmål?

Ring oss på telefon 69 70 22 00
Send oss en e-post: helsestasjonen@io.kommune.no

Besøkadressen til helsestasjon i Askim er Torggata 5, 1830 Askim. (På Google maps står Kirkegata 5 oppført, det er feil adresse)

Åpningstider

 • Mandag: Kl.12.00-15.00
 • Tirsdag - fredag: Kl. 08.15-15.00

Informasjon om koronasituasjonen