Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Influensavaksine er nå tilgjengelig

Influensavaksine er nå tilgjengelig

Klikk for stort bildeStatus per 2. november:
Det er nå midlertidig tomt for influensavaksiner på fastlegekontorene i Indre Østfold kommune. Nye vaksiner er bestilt. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vaksinene er på plass.

Influensavaksine er nå tilgjengelig hos fastlegen din. Du kan selv gjøre avtale med legekontoret. Vaksinasjonen har en egenandel på 50 kroner.

På grunn av koronasituasjonen blir det ingen vaksinasjonsdager på helsestasjonene slik det har vært tidligere år.

Beboere på sykehjem

Beboere på kommunens sykehjem tilstrebes vaksinert i uke 43-44. Alle beboere skal få tilbud om vaksine, og vaksinen er gratis for beboere på sykehjem. 

Hvem bør vaksineres? 

For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er eldre over 65 år som har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt. Influensavaksine gir god beskyttelse mot influensasmitte. Vaksinen er trygg, og Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinen.

Du bør ta influensavaksine hvis du:

 • er gravid etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester
 • bor i omsorgsbolig eller sykehjem
 • er minst 65 år gammel
 • har diabetes
 • har en kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • har nedsatt immunforsvar
 • har svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • har annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter
 • de som bor sammen med pasienter som har svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller behandling. For eksempel de som bor sammen med kreftsyke som
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser