Hovedopptak til barnehage 2021-2022

Hovedopptak til barnehage 2021-2022

Vi minner om at fristen for å søke om plass i kommunale og private barnehager er 1. mars.

Søknader som blir sendt inn etter 1. mars, blir ikke behandlet før hovedopptaket er ferdig i mai. 

Her søker du

Du søker elektronisk via vår oppvekstportal

Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, september, oktober og november det året det søkes om plass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Retten til plass gjelder barn som er bosatt innenfor Indre Østfold kommunes grenser innen plassen tas i bruk. Det forutsetter også at du har søkt innen fristen for hovedopptak. 

I Indre Østfold kommune er det 34 barnehager.

Informasjon om barnehagene og beliggenhet finner du her

Tilbud om plass

Tilbud om barnehageplass vil sendes ut fra barnehagen i perioden mars, april og mai. 

Når du har fått tilbud om plass og takket ja til denne, kan du sjekke om du kan søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.

Informasjon om dette finner du her

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Ta kontakt med innbyggertorget på telefon: 69 68 10 00. De vil sette deg over til en saksbehandler som kan hjelpe deg.

Du finner mer informasjon om våre barnehager her