Hjelp oss med å utvikle hjemmesidene våre

Hjelp oss med å utvikle hjemmesidene våre

Vi i Indre Østfold kommune ønsker å utvikle hjemmesidene våre i samarbeid med deg som er innbygger.

For å få til det, trenger vi tilbakemelding fra deg, enten du bruker sidene eller ikke. Svarene du gir, vil gi oss verdifull informasjon om hvordan vi skal utvikle sidene videre.

Spørreundersøkelse om hjemmesidene

Spørreundersøkelsen er enkel og vil kun ta et par minutter å besvare. I tillegg er undersøkelsen anonym, så ingen kan se hva du svarer.

Svarfristen er satt til 30. september 2021.

Tusen takk for at du tar deg tid!

Her starter du undersøkelsen